Raspup 8.2.0 are compatibilitate binara cu Raspbian Buster. gnulinux.ro

Distributii Raspup 8.2.0 are compatibilitate binara cu Raspbian Buster.
2019-12-31 11:15:00

Raspup 8.2.0 are compatibilitate binara cu Raspbian Buster. gnulinux.ro

Distributii Raspup 8.2.0 are compatibilitate binara cu Raspbian Buster.
2019-12-31 11:15:00