Politică de confidențialitate

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale mele, Alexe-Cristian Moldovan, ca deținător și administrator al blogului GNU Linux România, cu sediul în Turda, mai ales de când mă obligă GDPR să am astfel de preocupări.

Această pagină are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet gnulinux.ro, numită în continuare „Blog-ul”.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Prelucrare înseamnă inclusiv colectarea lor, chiar dacă ulterior nu fac nimic cu date personale, după cum puteți vedea în subcapitolul III de mai jos. Mai mult, colectez doar acele date fără de care Blog-ul nu poate funcționa din motive constructive.

Accesând acest blog, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

 • IP-ul și browserul utilizat.

Comentând pe acest site, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

 • nume de utilizator.
 • adresa de email.
 • adresa web a site-ului persoanei care comentează.

Dacă veți publica pe Blog alte date cu caracter personal, din proprie inițiativă, atunci și acestea vor fi colectate sub forma unui comentariu.

Blog-ul folosește și diverse servicii adiționale pentru monitorizarea traficului, dar acestea se fac prin intermediul unor fișiere tip cookie, a căror utilizare este descrisă în pagina Politica de cookies. În acest caz, eu nu prelucrez date personale de la vizitatori, ci doar văd concluzii statistice despre traficul de pe blog.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Blog-ului, eu prelucrez datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • IP-ul și browserul utilizat: doar le colectez, nu le prelucrez suplimentar în vreun fel.

Temei: colectarea lor se face automat la accesarea Blog-ului de către sistemul de operare al serverului pe care funcționează Blog-ul, fără nici un control din partea mea. Serverul generează un fișier tip log în care trece toate aceste date, împreună cu momentul accesării Blog-ului. Dacă nu doriți ca aceste date să fie colectate, devine imposibilă accesarea Blog-ului.

Jetpack și WP Statistics colectează IP-ul și browserul, dar le prezintă ca data statistice; eu nu am găsit posibilitatea de a le vedea individual pentru a le asocia unui utilizator anume.

Akismet colectează IP-ul, agentul utilizatorului, referentul și link-ul sit-ului plus alte informații furnizate direct de comentator, cum ar fi nume, nume utilizator, adresă e-mail și comentariul în sine.

Google AdSense colectează IP-ul, ID-uri utilizatorului și module cookie.

Dacă postați comentarii pe Blog, eu prelucrez datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • nume de utilizator: este colectat, dar nu fac nimic cu el dincolo de a-l folosi ca metodă de adresare într-un eventual răspuns.
 • adresa de email: este colectată și o utilizez pentru a vedea câte comentarii aveți în total pe blog. În rest, nu fac nimic cu ea, nu o dau altora, nu vă trimit e-mail-uri fără a vă cere acordul, nu vă înscriu pe liste de e-mailing.

Două excepții: dacă bifați să primiți notificări de răspuns la comentariile voastre, Blog-ul vă va trimite automat e-mailuri de notificare, iar dacă ați solicitat să vă abonați la blog cu adresa de e-mail atunci Blog-ul vă va trimite prin intermediul lui Jetpack e-mailuri de notificare atunci când apare un articol nou.

 • adresa web a site-ului persoanei care comentează: poate fi introdusă opțional când lăsați un comentariu, dar eu nu o prelucrez suplimentar dincolo de colectarea ei.

Temei: colectarea lor este obligatorie pentru că așa funcționează WordPress, platforma de blogging pe care este construită Blog-ul. Nu puteți comenta fără a lăsa un e-mail. Vă exprimați consimțământul vostru pentru colectarea lor în momentul când completați acele date și apăsați butonul de trimitere a comentariului. Dacă refuzați să lăsați astfel de date personale, nu comentați pe Blog.

Dacă postați în comentarii sau transmiteți prin alte metode disponibile public date cu caracter personal pe Blog, atunci acestea vor fi colectate, dar nu prelucrate dincolo de acest punct. Rețineți că un comentariu publicat pe Blog poate fi văzut de orice vizitator și deci răspunderea privind conținutul acestora și eventualele date personale comunicate acolo vă aparține în totalitate.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, eu voi prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Cum spuneam anterior, nu dezvălui datele voastre personale niciunui terț și nici nu vă înscriu fără voia voastră la buletine informative (newsletter) sau alte comunicări.

Probabil că singura ocazie cu care aș dezvălui cuiva datele personale ar fi dacă încălcați Termenele și condițiile blogului și dacă mi le cere poliția sau altă autoritate din domeniu.

6. Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt stocate pe serverele companiei Hosterion, pe teritoriul României, unde se află toate fișierele blogului și baza de date a acestuia. Hosterion este o companie internațională ce oferă servicii de găzduire (hosting) și are servere în Amsterdam, Olanda; Londra, Marea Britanie; Dallas, SUA; Fremont, SUA; Cluj-Napoca,România și București, România, iar Blog-ul gnulinux.ro este găzduit pe servere din România.

Puteți afla mai multe despre cum prelucrează și securizează datele personale citind politică de confidențialitate-ul lor.

Eventualele backup-uri ale blogului le stochez în propriul PC de acasă și online pe teritoriul Uniunii Europene.

7. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Blog pot fi transferate în afara României, dar voi face acest lucru către state din Uniunea Europeană.

Ca idee, dacă voi muta în viitor găzduirea Blog-ului către alt furnizor, voi alege unul cu data center în România sau în Uniunea Europeană. Eventualele backup-uri ținute online vor fi ținute tot pe servere din Uniunea Europeană.

8. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Alexe-Cristian Moldovan, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului Blog-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorul Blog-ului a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorul Blog-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorul Blog-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorului Blog-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul Blog-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de e-mail: root@gnulinux.ro

Citiți și Politica de Cookies și Termenele și condițiile.