Lakka 2.3 cu RetroArch 1.7.8 gnulinux.ro

Distro Lakka 2.3 cu RetroArch 1.7.8
2019-09-21 18:00:00

9 comenzi pentru a afla informatii despre discul dur (hdd) gnulinux.ro

Tutorial 9 comenzi pentru a afla informatii despre discul dur (hdd)
2019-09-21 12:00:00