Scripturi care permit schimbarea rapida a MAC+IP

getmac - Primeste ca parametru un IP si returneaza MAC-ul acestuia sau "" daca nu exista in retea nodul cu pricina.

/usr/local/bin/getmac

#!/bin/sh
 
if [[ ! $IFDEVICE ]]; then
    IFDEVICE="eth0";
fi
 
mac=`arping -I $IFDEVICE $1 -c 3 | grep reply | cut -f2 -d\[ | cut -f1 -d\] | uniq`
echo $mac

be - Primeste ca parametru un IP si schimba MAC-ul si IP-ul pentru un device.

/usr/local/bin/be

#!/bin/bash
 
if [[ ! $IFDEVICE ]]; then
    IFDEVICE="eth0"
fi
 
gip=`echo -e "$1\t"`
echo -e " IP is $1."
mac=`cat /etc/stored | grep "$gip" | cut -f2`
echo -e "MAC is $mac."
if [[ $mac != "" ]]; then
    ifconfig $IFDEVICE down
    ifconfig $IFDEVICE hw ether $mac
    ifconfig $IFDEVICE $1 netmask 255.255.248.0 broadcast 10.10.17.255
    route add default gw 10.10.17.1
    # echo "nameserver 10.10.17.1" > /etc/resolv.conf
else
    echo "$1 has not an associated MAC."
fi

switchuser - Schimba MAC-ul si IP-ul aleator conform unuia stocat in /etc/stored folosind scripturile anterioare.

/usr/local/bin/switchuser

#!/bin/bash
 
notfound=1
while [[ $notfound -eq 1 ]]; do
    rip=`echo "$RANDOM % 252 + 3" | bc`
    for i in `seq $rip 254`; do
        randip="10.10.17.$i"
        gip=`echo -e "$randip\t"`
        if [[ `cat /etc/stored | grep "$gip" | cut -f2` != "" ]]; then
            if [[ `getmac $randip` == "" ]]; then
                be $randip
                exit 0
                notfound=1
            else
                echo "IP $randip is already active."
            fi
        else
            echo "$randip has no MAC associated."
        fi
    done
done

Scripturile folosesc fisierul de configurare /etc/stored in care se adauga perechi de forma: IP\tMAC, e.g.

10.10.17.241  00:20:ED:95:2A:A1
10.10.17.242  4C:00:10:53:BF:A5

precum si variabila din enviroment IFDEVICE daca este definita. e.g. daca vrem sa schimbam ip-ul doar pentru device-ul eth1 atunci apelam la:

# IFDEVICE=eth1 switchuser

Script care lanseaza in fundal o anumita comanda data ca parametru de intrare

Puteti lasa o comanda sa se execute in fundal fara ca ea sa fie intrerupta la iesirea dumneavoastra din sistem folosind urmatorul script pe care l-am numit silent. (output-ul nu este salvat, pentru aceasta puteti folosi nohup)

#!/bin/bash
 
echo "Executing \"$*\""
setsid bash -c $* 2>>/dev/null 1>>/dev/null < /dev/null &

Scriptul il puteti folosi de exemplu:

$ silent wget -c -t 0 www.bigfiles.com/ubuntu.iso

Script ce elimina zona asociata unui domeniu dat ca parametru de intrare

Puteti elimina portiunea din named.conf de la zone "nume.domeniu.dat.ca.parametru.de.intrare" { pâna la acolada inchisa asociata acoladei deschise de mai sus.

Scriptul este:

#!/bin/bash
 
# Bind zone remove script
#
# Copyright (C) 2005 Silvian Cretu 
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA. 
 
if [ ! $# = 1 ]; then
  echo "Usage: $0 domain";
  echo "The path to named.conf is defined inside the script";
  		 else
	pathToNamedDotConf=/etc/named.conf
 
	x=$(grep -n "zone \"$1\" {" $pathToNamedDotConf | cut -f1 -d:)
	sed $x,/\}\;/d $pathToNamedDotConf > temp
	c=$(sed -n $x'p' < temp)
	if [ "x`echo $c | grep "zone"`" = "x" ]
	then
		sed $x' d' temp > $pathToNamedDotConf
	else
		cat temp > $pathToNamedDotConf
	fi
	rm -f temp
	exit
fi

Cautarea unui fisier ce contine un anumit string

find /path -name "*" -exec grep -H "" '{}' \;

sau

grep -Hr "" /path/

Fireste, poate fi atat un sir de caractere cat si orice fel de expresie regulata suportata de versiunea particulara de grep disponibila pe masina in cauza.
Deasemenea, pentru a cauta fara a face diferenta intre majuscule si minuscule, adaugati parametrul -i la grep.

Daca doriti ca in output-ul comenzii grep expresia cautata sa fie cautata sa fie evidentiata puteti folosi parametrul --color astfel:

grep --color -Hr "" /path/

Stergerea fisierelor backup

Asa cum stiti, prin traditie in *NIX, editoarele text fac o copie de siguranta fisierelor editate, copie de siguranta ce este denumita identic cu fisierul initial plus caracterul tilda (~). Ei bine... in cazul aplicatiilor web, acest backup mai mult dauneaza decat sa ajute. Nu ar fi prea placut sa aveti un index.php~ in DocumentRoot

find /path -name "*~" | xargs -n 20 rm -f

Probleme cu spatiul pe disc?

Nu stiti unde "vi s-a dus" spatiul de pe disc si e cam greu sa verificati fiecare director in parte?
Linia urmatoare va ajuta, facand totodata si o sortare.

du --max-depth=1 /path | sort -rn

Gasirea fisierelor duplicate intr-un director

Aveti prea multe mp3-uri si majoritatea sunt duplicate dar cu alt nume sau orice de genul folositi scriptul de mai jos:D Eventual adaugati si un -maxdepth 1 sa nu fie recursiv.

#!/bin/sh
if [ ! -d "$1" ]; then 
 echo "Usage $0 
" exit 1 fi find "$1" -type f -print0 | xargs -0 -n1 md5sum | sort --key=1,32 | uniq -w 32 -d --all-repeated=prepend \ |cut -f3- -d' '|sed 's/^$/Fisiere identice:/'

Calcularea recordului de uptime

Scriptul urmator va trebui plasat in crontab astfel incat sa ruleze periodic, de exemplu, din ora in ora. El va afisa in fisierul $output (initial /var/log/uptimeRecord.log) output-ul comenzilor uptime si date (adica uptime-ul record si data la care a fost inregistrat).

#!/bin/bash
 
# Copyright (C) 2006 Silvian Cretu 
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA. 
 
output='/var/log/uptimeRecord.log'
 
function compareHrs
{
    uptimeCurent=`uptime`
    if [ `echo $uptimeCurent | grep -c day` == '0' ]; then
#        echo Uptime mai mic de o zi
        uptimeCurentOre=`uptime | awk '{print $3}'`
        uptimeRecordOre=`cat $output | head -1 | awk '{print $3}'`
    else
        uptimeCurentOre=`uptime | awk '{print $5}'`
        uptimeRecordOre=`cat $output | head -1 | awk '{print $5}'`
    fi
    if [ `expr length $uptimeCurentOre` \> `expr length $uptimeRecordOre` ]; then
#        echo Nou record - Uptime curent mai mare cu cateva ore decat uptime-ul record 1
        uptime > $output
        date >> $output
    else
        if [ `expr length $uptimeCurentOre` == `expr length $uptimeRecordOre` ]; then
            uptimeCurentOra=`echo $uptimeCurentOre | cut -d":" -f1`
            uptimeRecordOra=`echo $uptimeRecordOre | cut -d":" -f1`
            if [ $uptimeCurentOra -gt $uptimeRecordOra ]; then
#                echo Nou record - Uptime curent mai mare cu cateva ore decat uptime-ul record 2
                uptime > $output
                date >> $output
            fi
        fi
    fi
}
 
if [ -a $output ]; then
    uptimeCurent=`uptime`
    uptimeRecord=`cat $output | head -1`
    if [ `echo $uptimeCurent | grep -c day` == '0' ]; then
#        echo Uptime mai mic de o zi
        if [ `echo $uptimeRecord | grep -c day` == '0' ]; then
#            echo Uptime record mai mic de o zi, comparam orele
            compareHrs
#        else
#            echo Uptime record mai mare ca uptime curent
        fi
    else
#        echo Uptime mai mare de o zi
        if [ `echo $uptimeRecord | grep -c day` == '0' ]; then
#            echo Uptime record mai mic de o zi
            uptime > $output
            date >> $output
        else
            uptimeCurentZile=`uptime | awk '{print $3}'`
            uptimeRecordZile=`cat $output | head -1 | awk '{print $3}'`
            if [ $uptimeCurentZile -eq $uptimeRecordZile ]; then
#                echo Uptime in zile egal
                compareHrs
            else
                if [ $uptimeCurentZile -gt $uptimeRecordZile ]; then
#                    echo Record nou
                    uptime > $output
                    date >> $output
                fi
            fi
        fi
    fi
else
#    echo Fisierul nu exista, deci trebuie creat. Recordul e uptime-ul curent
    uptime > $output
    date >> $output
fi
 
exit 0

Stergere directoare vechi de pe o partitie pentru salvarea spatiului

Scriptul urmator poate fi plasat in cron si rulat cam din ora in ora pentru a sterge directoare vechi. Un exemplu clasic este stergerea jpeg-urilor generate de camera de supraveghere conectata la un server Linux:

#!/bin/bash
 
# Copyright (C) 2005-2007 Silvian Cretu 
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA. 
 
# Constante:
partitie=/var/www # partitia monitorizata
procentMaxim="97%" # procentul maxim de ocupare acceptat pt partitia monitorizata
X=1 # se vor sterge directoarele mai vechi de X zile
director=/var/www/html/camera/events/2 # directorul din care se vor sterge subdirectoarele
 
# Cat de ocupata este partitia monitorizata (in procente):
procentOcupare=$(df -h | grep $partitie | awk '{print $5}')
 
if [[ "$procentMaxim" < "$procentOcupare" ]] || [ "$procentOcupare" == "100%" ];
	then # trebuie sterse directoarele mai vechi de X zile
		find $director -type d -mtime +$X -exec rm -rf {} \;
fi
 
exit

 • What is your reaction?
 • powered by Verysign
 • like gnulinux.ro
  Like
 • unmoved gnulinux.ro
  Unmoved
 • amused gnulinux.ro
  Amused
 • excited gnulinux.ro
  Excited
 • angry gnulinux.ro
  Angry
 • sad gnulinux.ro
  Sad
TENDINTA  |  TrickBot poate viza dispozitivele Linux prin Anchor_DNS respectiv Anchor_Li...
Andreea          gnulinux.ro
Andreea
"Rome wasn't built in a day" !
118 articole • Comenteaza
 • powered by Verysign

Nici un comentariu inca. Fii primul!